Prim. Zdenka Konjarik, dr. med. je ovdje za Vaše dijete

specijalist pedijatar


Osobni podaci, obrazovanje i zaposlenje

Zdenka Konjarik,rođena sam 24.kolovoza.1954. godine u Đakovu.Osnovnu školu i gimnaziju završila u Đakovu. Medicinski fakultet upisala 1973 g. a diplomirala 1978.g. Obavezan lječnički staž obavila tokom 1979. i 1980.g. u Kliničkoj bolnici Osijek i Domu zdravlja Đakovo te položila stručni ispit. Od 1981. g. radim u Domu zdravlja Đakovo u dječjem dispanzeru kao sekundarac. Specijalizaciju iz pedijatrije zapoćinjem 1985 .g. za Dom zdravlja Đakovo dječji dispanzer i rodilište. Specijalistički staž obavljam u Kliničkoj bolnici Osijek, Institutu za zaštiu majke i djeteta Zagreb i KBC Sestre milosrdnice Zagreb, specijalistički ispit iz pedijatrije sam položila 06.ožujka .1989.godine. Posljediplomski studij «Zaštita majke i djeteta» upisujem 1997.g. a završavam u srpnju 1998.godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.Nakon specijalizacije se vraćam u Đakovo , radim u dječjem dispanzeru Doma zdravlja Đakovo i rodilištu. Od 1998. g. sam u zakupu Doma zdravlja Đakovo, a od 2003.g. ugovor sa HZZ-om se nastavljam u vlastitom prostoru u Gajevoj 2.Od dolaska sa specijalizacije radim u vanbolničkom rodilištu Doma zdravlja Đakovo. Sa drugim pedijatrom se mjenjam svakih petnaest dana kao stalnu pripravnost do zatvaranja rodilišta 22.studenog 2009 godine. Za vrijeme domovinskog rata radim u ratnoj bolnici pri Domu zdravlja Đakovo od 1991.godine . do zatvaranja bolnice 1993 godine. Nakon otvaranja izbjegličkog kampa u Gašincima 1992.g. aktivno sudjelujem u zbrinjavanju, lječenju i preventivnim pregledima ,te psihosocijalnom zbrinjavanju izbjegle i prognane djece. Udana sam ,majka dvoje djece i baka.

Akademski stupnjevi i napredovanje i funkcije u službi

 • posljediplomski studij «Zaštita majke i djeteta» upisujem 1987.g. a završavam u srpnju 1988.g.na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
 • Specijalistički ispit iz pedijatrije sam položila 06.ožujka 1989.
 • Voditelj Dječijeg dispanzera DZ Đakovo od lipnja 1989.
 • 28.travnja 1995. ulazim u radnu grupu za promicanje dojenja u RH
 • Od 1996 godine sam članica Upravnog odbora Udruge za pomoć osobama s mentalnom retadaciom Đakovo, a od sječnja 2004 .godine predsjednica,dužnost obnašam i danas
 • Sudjelujem u užoj skupini osnivača Akademije za razvojnu rehabilitaciju Hrvatske, član upravnog odbora Akademije.
 • Članica nacionalnog ocjenjivačkog tima „Rodilište-prijatelj djece“i „Savjetovalište za djecu-prijatelj dojenju“ u okviru programa Zajedno od početka u periodu 1993. do 1998. i od 2007. do 2013. godine.
 • Kao kordinator multidisciplinarnog tima u okviru programa prevencije poremećaja u ranom odnosu majaka-dojenče putem masaže,razvojne gimnastike i psihološke podrške, pod nazivom „Beby Fitness“ ,koji je Ured UNICEF-a za Hrvatsku organizirao od 2006.do 2008. Godine.
 • imenovana povjerenikom komisije za pomoć djeci u Hrvatskoj siječanj 1992.g.
 • 28.veljače .1994. sudjelujem u kliničkom ispitavanju Sumameda za Plivu.
 • 2001. godine imenovana sam od strane ministra zdravstva za člana komisije (Povjerenstva) primarne zdravstvene zaštite za ugovaranje sa HZZO.
 • 2007. Clinical Study V58P12. Klinička studija za cijepivo protiv gripe
 • Od 01.studenog 2006. predsjednica prvostupanjske komisije za vještačenje djece sa problemima u razvoju pri Centru za socijalni rad Đakovo rješenjem MZISS
 

Znanstveno i stručno usavršavanje

 • 1984.g. položila stručni ispit
 • Listopad 1987-srpanj 1988.g. posljediploski iz «ZAŠTITA MAJKE I DJETETA»
 • 1989.g. specijalistički ispit iz pedijatrije
 • Veljače 1991. godine «ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA SUSTAVA ZA KRETANJE»
 • Od prosinca 1993. godine do lipnja 1998 godine trajno usavršavanje «ULTRAZVUK U DIJAGNOSTICI RANOG OŠTEĆENJA MOZGA»
 • 25.-27.svibanj 1994. –Minhenska funkcionalna razvojna dijagnostika 1.do 3.godine uspješno je završila tečaj održan na klinici za dječje bolesti Zagreb; Njemačko-hrvatska akademija za razvojnu rehabilitacija.
 • 07.listopada 1995 godine «ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA PRIROĐENOG IŠČAŠENJA KUKA»
 • 10.-11.februar .1996 Munchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik fur 1.-3. Lebensjahr, Deutsche Akademie fur Entwicklungs-Rehabilitation e.V.
 • 28.veljače 1997. tečaj za trajno usavršavanje liječnika pod nazivom «Razvojna rehabilitacija djece», u Đakovu
 • 19-.21.06 1997. uvjerenje za uspiješno sudjelovanje na tečaju Osnove i poremecaji predgovorne komunikacije koji je održan na Goethe Institutu, Zagreb, Av.grada Vukovara 64
 • 27.-29. August .1997 Einfuhrung in die Praxis der Mundtherapie nach Castillo-Morales, des 25. Internationalen und inderdisziplinaren Herbst-Seminar-Kongresses Fur Sozialpadiatrie in Brixen/Sudtirol teilgenommen. Deutsche Akademie fur Entwicklungs-Rehabilitation e.V.
 • 25.-26. lipnja 1998. g. sudjelovanje na tečaju Uzroci i sindromi ranih poremećaja interakcije roditelj-dijete održanom u Goethe Institutu, Zagreb, Vukovarska 64; Internacionalana akademija za razvojnu rehabilitaciju-Munchen, Akademija za razvojnu rehabilitaciju -Zagreb
 • 14.prosinca 2001 g. sudjelovanje na tečaju: temelji neurorazvojne terapije Bobath održanom na Hrvatskom institutu ua istraživanje mozga, Zagreb, Šalata 12.; Akademija za razvojnu rehabilitaciju.
 • 2004.g. certificate «FROM CLUMSINESS TO CEREBRAL PALSY»
 • 2.i 3. rujana 2004. g. – Uvodni tečaj neurorazvojne terapije (NRT) Bobath, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju «KALOS», Vela Luka
 

Stručni projekti (ugovori)

 • 1993. do 1998 .-Program psihosocijalne pomoći prognanicima i izbjeglicama u zbjegovima, nosioci programa:Glavni stožer saniteta RH, Hrvatsko psihijatrijsko društvo, francuska humanitarna udruga «Partage» i UNHCR; okupljalo je oko 200 različitih profesionalaca koji su radili u 25 največih zbjegova u Hrvatskoj i 11 u Bosni i Hercegovini. Osobno sudjelovanje: član tima na terenu i pomoćni voditelj.
 • 28.4.1995. Radna grupa za promicanje dojenja-komisija za koordinaciju pomoći i zdravstvenu zaštitu djece u izvanrednim uvjetima
 • Od svibna 1995.-2002. godine vodi projekt Hrvatskog psihijatrijskog društva «Majke i njihova dojenčad u izbjegličkim centrima» koji se provodi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (zapadna Hercegovina). U radu tog projekta sudjeluje oko 30 članova; financiran je od Radda Barnen ( Švedska organizacija Save the Children asocijacie) dijelom od UNHCR-a. Od 1996. do 1998. projekt se provodi i na području Unsko-Sanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine, i tada u projektu sudjeluje 78 profesionalaca. Osobno sudjelovanje: voditelj programa.
 • Početkom 2003. godine, u okviru UNICEF-ovih projekata ,Hrvatskog psihijatrijskog društva, osniva edukacijski centar Dječji svijet, u Zagrebu, unutar kojeg vodi slijedeće programe:Program rane prevencije i intervencije poremećaja ranog odnosa majka-dijete putem medicinske razvojne gimnastike; Program škole roditeljstva, Program edukacije za stručne timove vrtića, Program mobilnih timova za Osiječko-baranjsku, Sisačko-moslavačku i Splitsko –dalmatinsku županiju. Navedene programe su podržale slijedeće institucije: Save the Children Švedske, Ministarstvo branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo zdravstva i socijelne skrbi, grad Zagreb-Ured za zdravstvo i socijalnu skrb.
 • 16.01.2006 na sjednici UNICEF-a –Ured za Hrvatsku , proglašena sam nacionalnim ocjenjivačem «Rodilište prijatelj djece»
 • 10.svibnja 2007. na sjednici UNICEF-a-Ured za Hrvatsku, proglašena sam Regionalnom koordinatoricom «Rodilište prijatelj djece»
 • ožujak 2007. g. UNICEF-ov program «Prve 3 – su najvažnije»-Regionalni koordinator.
 • Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo (predsjednica Udruge od 2004 godine) dobila Ugovor za provođenje psihosocijalne patronažne skrbi za 53 korisnika i Povremenog boravka za 20 korisnika 2011 godine od MZSS RH Psiho socijalna patronažna skrb za više od 70 djece s teškoćama
 • 1999.godine projekt «Inicijativa za osnivanje specijalne škole». Projekt je uspio i dobivamo od Ministarstva prosvjete dozvolu za rad 4 odjeljenja specijalne škole,za 20 djece
 • Raznim humanitarnim akcijama i potporom resornih ministarstava nabavili vozilo za invalide i dizalo u osnovnoj školi za integraciju djece invalida u redovan sustav školovanja
 • 07.kolovoza 2007. aktivni sudionik UNICEF-a u dobivanju informacija od roditelja o različitim aspektima skrbi i odgoja djece starosti do godinu dana
 • U srpnju 2011. godine pedijatrijska ordinacija dr.Zdenka Konjarik stekla naziv „Savjetovalište za djecu-prijatelj dojenja“koje dodjeljuje MZSS i UNICEF
 

Ostala stručna djelatnost

 • Od 1998. godine do 2013 ocijene rodilišta KBC Split, Osijek,Rijeka,te Opće bolnice Virovitica,Vukovar ,Našice ,Slavonski Brod,Varaždin,Koprivnica, za dobivanje naslova „Rodilite prijatelj dojenja“ BFHI, UNICEF-ov program i MZ RH Promicanje dojenja .
 • 07.02.1998 ugovor o autorskom djelu Tečaj za edukaciju nacionalnog ocjenjivača u Osijeku UNICEF-ov program Promicanje dojenja u Hrvatskoj.
 • 1999. godine sudjeluje o izradi studije o Psihosocijalnim posljedicama stresa izazvanog ratom ili progonstvom
 • 2002.godine imenovana je predsjednicom u sustavu Prvostupanjskog tijela vještačenja za djecu predškolske dobi
 • 2004. godine imenovana je predsjednicom «UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM» Đakovo
 • 2005. imenovana je predstavnikom na Svijetskom danu zdravlja na temu «Svaka majka i dijete su važni» ispred Dom-a zdravlja Đakovo
 • Prim.dr.Dagmar Loffler-Badžek,mr.sc.dr.Mirjana Percl,Konjarik Z,, Timski pristup terapiji djece oboljele od cistične fibroze; 11.svibnja 1999.g. Zagreb;Izprakse za praksu 11. ciklus, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Klinika za pedijatriju
 • Konjarik Z., Zbrinjavanje bolesnika na terenu ;dijagnostički i terapijski postupnik Gastroezofagusni refluks Cistična fibroza, Slavonski brod 04.10.2003.g.; Hrvatski lječnički zbor Podružnica Slavonski Brod
 • Konjarik Z; Razlika u ekonomičnosti različitih cjepiva;GlaxoSmithKline , cijepimo se subotom Osijek. 25. rujna 2004.g.
 

Organizacija znanstvenih i stručnih skupova

 • Tokom 1996 godine obuka svih zdravstvenihi i nezdravstvenih djelatnika Doma zdravlja Đakovo kroz 20 satni tečaj o dojenju za naslov „Rodilište prijatelj djece“
 • U Đakovu 28.veljača.1997.g. sudjeluje u organizaciji HPD i Internacionalne akademije za razvojnu rehabilitaciju tečaja trajnog usavršavanja tema; Razvojna rehabilitacija djece ;Hrvatsko pedijatrijsko društvo
 • 08.travnja 1998 godine za liječnike ; Prehrana dojenčadi i male djece
 • U Đakovu 13.-15.svibnja 2002.g. sudjeluje u organizaciji Akademija za razvojnu rehabilitaciju tečaja, kao jedan od voditelja (dr.med.Stephan Rank-Munchen, prof.dr.sc.Vlatka Mejaški-Bošnjak,dr.med.Z.Konjarik):Temelji kineziološke dijagnostike u dojenačkoj dobi;Munchenska funkcionalna razvojna dijagnostika 1.godine života
 • U Đakovu 11.02.2005 g. Z. Konjarik; Mobilni timovi u prevenciji i ranu intervenciju u dobi od 0-12 mjeseci.; obuka medicinskih sestara Đakovštine
 • Organizira edukaciji lijčnika i medicinskih sestara u toku 2007.godine kroz 10 predavanja „Prve 3 su najvažnije „ Rani razvoj djece i potencionalno roditeljstvo
 • tokom 2007. godine vodi obuku zdravstvenih djelatnika kroz 22 satni tečaj o dojenju za naslov „Rodilište –bolnica prijatelj djece“
 • 27 ožujka 2008. godine Z. Konjarik;Njega kože novorođenčadi, dojenčadi i male djece .
 • 03.srpanja 2008 godine Z.Konjarik;Nespecifični razvojni poremečaji osobnosti
 • 29.sječnja 2009.godine Z.Konjarik; Respiratorne infekcije kod djece –kalaendar cijepljenja
 • 12.ožujka 2009 godine Z.Konjarik ; Nova cijepiva(Rotarix,Engerix,Prevenar
 

Članstvo i funkcija u znanstvanim i stručnim društvima

 • Hrvatskog liječničkog zbora od 1979 godine
 • Hrvatskog pedijatrijskog društva
 • Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju
 • član upravnog odbora društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju u dva mandata
 • Alergološko društvo HZLZ
 • Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu
 • Akademije za razvojnu rehabilitaciju Hrvatske
 • Hrvatsko katoličko društvo
 • Hrvatsko društva za mentalnu retardaciju
 

Znanstvene i stručne nagrade/priznanja

 • 25.veljače 1995 g0dine . Povelja HLZ za doprinos medicinskoj znanosti i struci te za razvoj zdravstvene zaštite u RH
 • 21.june2002.godine Certificate of apperciation from the World organization regional office for Europe –i would like to express my sincere appreciation for your contribution to the success of poliomyelitis eradication efforts in your cauntry and in the european region.
 • 25.studenog 2003. godine zahvalnica povodom 30 godina od Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo za rad i potporu aktivnostima s djecom i za djecu
 • 23.lipnja 2004.godine zahvalnica-za sudjelovanje u obilježavanju 100-godišnjice hrvatske pedijatrije
 • 25.veljače 2006.godine Diploma Hrvatskog lječničkog zbora –za doprinos u promidžbi i vrijednosti Zbora, promicanje stručnih, znanstvenih i etičkih načela i unaprijeđenju zdravlja naroda
 • 28. Listopada 2011. godine Priznanje povodom 40.0bljetnice rada Zajednica saveza invalida Hrvatske za suradnju u osnivanju strateških ciljeva za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom
 • 27.travnja 2012.godine Povelja zahvalnosti u povodu dana grada Đakova za rad sa djecom i unaprijđenje zdravstvene zaštite djece

Više informacija…

Pristupite Prim. Zdenka Konjarik, dr. med. putem usluge

Kratka konzultacija

Pripremite upit u obliku poruke do 200 znakova uz opcionalne tri slike i videozapis. Prethodna registracija zahtijeva minimalne podatke, a usluga se naplaćuje kreditnom ili debitnom karticom. Unatoč obavezama u stručnom radu, Prim. Zdenka Konjarik, dr. med. više puta tijekom tjedna posvećuje vrijeme LittleDotovim pacijentima te odgovor stiže unutar nekoliko dana.

Nastavak

Telefonska konzultacija

Prim. Zdenka Konjarik, dr. med. je više puta tjedno na liniji te pruža savjetovanje telefonskim putem. Obavite registraciju i priložite sredstvo plaćanja, a kada pored imena vidite zelenu slušalicu, kliknite te započnite poziv. Prim. Zdenka Konjarik, dr. med. slobodno upitajte o svim temama koje Vas zanimaju. Naplata se vrši tek nakon uspješne telefonske konzultacije.

Nastavak

Stručna
analiza

Za složenije situacije u kojima Vam specijalist pedijatar može pomoći, pripremite upit u obliku poruke neograničenog broja znakova kojoj možete priložiti nalaze i druge relevantne dokumente. Prim. Zdenka Konjarik, dr. med. po potrebi od Vas traži dodatne podatke, a u sklopu usluge možete neograničeno razmjenjivati poruke u svezi s jednim uvodno opisanim problemom.

Nastavak

Pomoć Vašem djetetu, kroz LittleDot platformu


Više o nama >
 

Komentari korisnika

Kontaktirajte nas

Trebate pojašnjenje? Ovdje smo za Vas.

Postupak je detaljno opisan na svakom koraku, no u slučaju bilo kakvih nejasnoća svakako nam se obratite.