Doc. dr. sc. Maša Malenica je ovdje za Vaše dijete

pedijatrica, neurologinja


O stručnjakinji:

Rođena je u Zagrebu.

Školovanje, radno iskustvo i znanstveno napredovanje

Osnovnu školu i Matematičko-informatički obrazovni centar (MIOC) do treće godine s izvrsnim uspjehom završila je u Zagrebu. Srednju je školu s izvrsnim uspjehom završila u Sjedinjenim Američkim Državama (Blacksburg High School, Virginia). Budući da je postigla akademski uspjeh koji ju je svrstao u 1 % najboljih studenata u SAD-u, nagrađena je akademskim odlikovanjem tadanjeg predsjednika SAD-a Georga Busha, a kako osvaja 4. mjesto na saveznom natjecanju iz znanja i opće kulture, prima akademsku stipendiju za Sveučilište Notre Dame gdje je 1996. diplomirala molekularnu biologiju i kliničku psihologiju s izvrsnim prosjekom te dobila naslov summa cum laude za najboljih 1 % studenata u Americi.
Tijekom i nakon završenog studija radila je kao znanstveni novak na Johns Hopkins Medical School i na National Institute of Health (NIH) te se potom vratila u Hrvatsku i u lipnju 2002. diplomirala i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu među 10 % najboljih studenata godine.
Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer fiziologija/imunobiologija, upisala je 1998., a specijalistički poslijediplomski studij iz kliničke pedijatrije upisala je 2006. godine. Od 2005. zaposlena je u KBC-u Sestre milosrdnice kao liječnik na specijalizaciji iz pedijatrije te je dvije godine radila kao profesorica u Srednjoj medicinskoj školi iz nastavnog područja pedijatrije. 2002. godine položila je tečaj iz toksikologije te dobila dozvolu za rad s otrovima, a 2007. položila je Europski tečaj naprednog održavanja života djece i novorođenčadi. 2012. je završila tečaj iz ultrazvuka mozga. Godine 2009. stekla je doktorat znanosti obranivši temu „Polimorfizmi gena CYP2C9 i 2C19 u djece s epilepsijom”.
Od 2010. je specijalist pedijatar, a od 2013. viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i docent. Od 2012. započinje subspecijalizaciju iz dječje neurologije, a iste godine postaje i viši predavač na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositelj kolegija Zaštita zdravlja djeteta. Od 2012. nastavu održava i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u sklopu predmeta Temelji liječničkog umijeća, te na Pravnom fakultetu u sklopu poslijediplomskog predmeta Prava djece. Od 2014. je subspecijalist dječje neurologije. Trenutačno je zaposlena kao voditeljica Odjela za neuropedijatriju Klinike za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice.


Sudjelovanje u radu društava

Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog društva za dječju neurologiju, Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Udruge za borbu protiv epilepsije, Hrvatskog društva za rijetke bolesti, European Pediatric Neurology Society (EPNS) i American Epilepsy Society (AES). Od 2012. članica je Upravnog odbora Hrvatske lige protiv epilepsije, ogranka Internacionalne lige protiv epilepsije (ILAE). Vodi i Savjetovalište za djecu s epilepsijom. Završila je intenzivnu edukaciju iz područja epileptologije na klinici Cleveland Epileps u Ohiju, SAD.

Radovi i sudjelovanje na znanstvenim skupovima

Recenzent je u časopisu Paediatria Croatica i Journal of Pediatrics and Neonatal Care. Mentorica je na dvadeset diplomskih radova i doktorskoj disertaciji. Također je mentorica četirima liječnicima stažistima. Tijekom rada na Klinici za pedijatriju KBC-a Sestre milosrdnice aktivno je sudjelovala na većem broju znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Govori engleski, a služi se njemačkim i francuskim jezikom.

Više informacija…

Pristupite Doc. dr. sc. Maša Malenica putem usluge

Kratka konzultacija

Pripremite upit u obliku poruke do 200 znakova uz opcionalne tri slike i videozapis. Prethodna registracija zahtijeva minimalne podatke, a usluga se naplaćuje kreditnom ili debitnom karticom. Unatoč obavezama u stručnom radu, Doc. dr. sc. Maša Malenica više puta tijekom tjedna posvećuje vrijeme LittleDotovim pacijentima te odgovor stiže unutar nekoliko dana.

Nastavak

Telefonska konzultacija

Doc. dr. sc. Maša Malenica je više puta tjedno na liniji te pruža savjetovanje telefonskim putem. Obavite registraciju i priložite sredstvo plaćanja, a kada pored imena vidite zelenu slušalicu, kliknite te započnite poziv. Doc. dr. sc. Maša Malenica slobodno upitajte o svim temama koje Vas zanimaju. Naplata se vrši tek nakon uspješne telefonske konzultacije.

Nastavak

Stručna
analiza

Za složenije situacije u kojima Vam pedijatrica, neurologinja može pomoći, pripremite upit u obliku poruke neograničenog broja znakova kojoj možete priložiti nalaze i druge relevantne dokumente. Doc. dr. sc. Maša Malenica po potrebi od Vas traži dodatne podatke, a u sklopu usluge možete neograničeno razmjenjivati poruke u svezi s jednim uvodno opisanim problemom.

Nastavak

Pomoć Vašem djetetu, kroz LittleDot platformu


Više o nama >

Članci Doc. dr. sc. Maša Malenica

Komentari korisnika

Kontaktirajte nas

Trebate pojašnjenje? Ovdje smo za Vas.

Postupak je detaljno opisan na svakom koraku, no u slučaju bilo kakvih nejasnoća svakako nam se obratite.